top of page

Proves d’accés a Grau Superior.
Curs 2023-2024

Profesora con alumnos
Image by Hannah Busing
Image by Alexis Brown
Café y Libro

ESEP Escola Superior d’Ensenyaments Professionals,ofereix un curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior, a aquells alumnes que no disposin dels requisits acadèmics per a poder cursar un cicle formatiu.

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. L'alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

La qualificació obtinguda en el curs de preparació, si és positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés sempre que sigui positiva. La superació de la prova dona accés a cursar un cicle formatiu de grau superior  i l'accés a places de l'administració pública on demanin nivell de Batxillerat o equivalent.

Estructura de la prova

Part comuna
(igual per a tots els candidats)

 • Llengua catalana

 • Llengua castellana

 • Llengua estrangera (Anglès o Francès)

 • Matemàtiques

Part específica
(segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries)

Enllaç a les modalitats dels cicles formatius per triar optatives

 • OPCIÓ A: Dibuix Tècnic, Física, Tecnologia Industrial*

 • OPCIÓ B: Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Química

 • OPCIÓ C: Economia de l’empresa, Geografia, Psicologia, Segona llengua estrangera *

 • OPCIÓ D: Educació Física* i una de les matèries següents: Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Química

*Matèries no ofertades per ESEP

REQUISITS D'ACCÉS

 • Tenir 19 anys complerts o fer-los durant l’any de l’examen i no disposar del títol de Batxillerat o equivalent.

 • Tenir 18 anys complerts o fer-los durant l’any de l’examen i acreditar el títol (o resguard) de tècnic del mateix grup d’itineraris al qual pertany el Cicle Superior en què s’ha inscrit.

CERTIFICAT ACREDITATIU 
(suma fins a 2 punts + 1 punt per currículum a la nota d’examen)

La formació té una durada d'un curs escolar, de setembre/octubre a maig, fins la data de les proves d'accés. Si l’alumne s’ha matriculat a inici de curs, ha assistit a un mínim del 80% de les classes i n’ha tret el profit adequat, obté el certificat acreditatiu amb una nota de 5 o superior, que es multiplica per 0,20 i s’afegeix a la de la prova d’accés als Cicles Formatius, y 1 punt pel currículum formatiu, professional i d’experiència que es pugui acreditar.

CALENDARI ACADÈMIC

•    10 de Febrer de 2023: inici del curs. Presentació: matí a les 10 hores
•    Del 12 al 21 d'abril de 2024: vacances de Setmana Santa.
•    Maig de 2024: final del curs depenent de la data de la convocatòria de les proves

HORARIS
CURS SEMI-PRESENCIAL

 • DISSABTES: de 8:30 a 15h (descans de 10:30 a 11:00h)

 • CAMPUS VIRTUAL (de dilluns a dijous, de 18:00 a 20:00 hores)

Pagament:

PAGAMENT ÚNIC:

Matrícula 150€ García Pérez 1418€ (2).png

*

* Per tal d’obtenir el descompte, el pagament s’ha de fer efectiu (targeta o transferència bancaria) durant la promoció.

 

Aquests preus inclouen l’assegurança escolar.

L’import de la matrícula no es retorna sota cap concepte, i no està subjecte a cap tipus de promoció

PAGAMENT FRACCIONAT:

Matrícula 150€ García Pérez 1418€ (3).png

*Ara només es paga la matrícula i el pagament fraccionat d’aquest curs es farà en 8 quotes, de setembre a abril.

L’import de la matrícula no es retorna sota cap concepte, i no està subjecte a cap tipus de promoció

Image by Sir Manuel

Què cal portar per la matrícula:
 

 • DNI de l’alumne
   

 • Codificació bancària i DNI titular del compte bancari

 • Carnet Jove (10% dte. No acumulable a d’altres promocions)

EFECTES DE SUPERACIÓ DE LA PROVA

La prova d’accés superada té validesa permanent en tot l’Estat Espanyol.

Haver superat la prova d’accés a grau superior:

 • Permet l’accés a qualsevol cicle de grau superior de la mateixa opció que ha triat l’aspirant

 • Permet l’accés a qualsevol cicle de grau mitjà de la formació professional inicial

 • Permet l’accés a qualsevol cicle de grau mitjà o superior dels ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d’accés a aquests ensenyaments

 • Haver superat la prova d’accés a la formació professional de grau superior és equivalent al títol de batxillerat als únics efectes d’accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s’acrediti que es té el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.

Què t'oferim a ESEP

T'ajudem a aconseguir el teu màxim potencial professional i obrir les portes cap a un futur ple d'oportunitats i èxits.

ORIENTACIÓ A LES PROVES
 • Informació sobre les proves d'accés

 • Material propi, teòric i pràctic

 • Metodologia altament eficaç

 • Simulacre d’exàmens

 • Metodologia semi-presencial

 • Compatible amb feina o altres estudis

 • Professorat competent

 • Gabinet d'orientació ESEP:

  ​-  Metodologia d’estudi adequada.

  -  Assessorament en el teu itinerari formatiu i professional.

  -  Per guiar-te en el procés d’optimització dels recursos de què disposes i de les teves capacitats.

CAMPUS VIRTUAL ESEP
 • Material d'estudi

 • Estructurat per temes i assignatures

 • Exercicis per a treballar a classe

 • Solucionari d'exercicis

 • Exàmens amb les solucions

 • Fòrum de notícies

 • Avaluacions

 • Curiositats científiques, temes d’actualitat, buscadors, links, vídeos i activitats complementàries.

123-456-7890

TUTORIA I GABINET D'ORIENTACIÓ
 • Tutor personal

 • Assessorament amb el funcionament de les proves

 • T’ajudarà a millorar, valorar els teus progressos, capacitats, competències i possibilitats.

 • Orientació enfocada en els resultats

 • T’acompanyarà al llarg del curs, et donarà suport i t’ajudarà a incrementar la confiança en tu mateix..
  •    Disponibilitat absoluta per correu electrònic i al Campus Virtual.

 • Metodologia d'estudi

Que siguis el protagonista del teu aprenentatge: amb el teu compromís, aconseguirem l’objectiu!

QUIN ÉS EL TEU COMPROMÍS

bottom of page